AngielskiSzwecjaNorwegiaFinlandiaDania
Sparade varor 0
Din kundvagn är tom
Kundvagn 0
Tom kundvagn
Startsida » Integritetspolicy

IntegritetspolicyTillhandahållandet av personuppgifter, liksom ditt samtycke till behandlingen av dem, är helt frivilligt. Alla personuppgifter som du lämnar till oss behandlas endast i den utsträckning och för det ändamål som du har gett ditt samtycke till. Om du väljer att inte förse oss med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla din beställning och inte ger ditt samtycke, kommer vi tyvärr inte att kunna behandla din beställning.
Kom ihåg att du när som helst har rätt att uppdatera eller helt radera dina personuppgifter. Detta kan du göra både själv och med hjälp av oss, som vi gärna hjälper dig med.
Vårt företag följer en strikt datasäkerhetspolicy. Dina personuppgifter är säkra hos oss och vi gör allt vi kan för att öka denna nivå år för år. Vi tror att om du bekantar dig med vår integritetspolicy kommer du att känna dig trygg och njuta av din shoppingupplevelse på NordicBedTime.com
I. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för NordicBedTime.com (nedan ADO), dvs. ansvarig för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter, är:
NordicBedTime.com 
Dworcowa 53a/7
42-620 Nakło Śląskie
NIP 645 257 72 21, 
II. System för skydd av personuppgifter
ADO har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de behandlade uppgifterna i enlighet med de krav som fastställs i tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter. I synnerhet har följande beaktats: inrikes- och administrationsministerns förordning av den 29 april 2004 om dokumentation av behandling av personuppgifter och tekniska och organisatoriska villkor som ska uppfyllas av anordningar och IT-system som används för behandling av personuppgifter (Journal of Laws nr 100, punkt 1024); riktlinjerna från General Inspector of Personal Data Protection; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
De viktigaste delarna av det system för skydd av personuppgifter som används är bl.a:
1. ett SSL-certifikat, som säkerställer att kommunikationen mellan din dator och NordicBedTime.com krypteras med en 256-bitars nyckel.
2. Vi samlar in och behandlar endast nödvändiga personuppgifter och under kortast möjliga tid, och du måste ge separat samtycke för alla aktiviteter som inte är relaterade till genomförandet av köpeavtalet.
3 Dina personuppgifter kan endast nås av personer som är auktoriserade och utbildade i skydd av personuppgifter, vilket ger en garanti för deras säkerhet.
4 NordicBedTime.com:s IT-system och interna förfaranden uppfyller alla standarder för dataskydd.
ADB-byrån har därmed uppfyllt alla lagstadgade skyldigheter för skydd av personuppgifter.
III. Personuppgifter, syfte med och varaktighet för lagring
A. Registrering
När du registrerar dig ber vi dig att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att skapa ett konto på NordicBedTime.com, så att du inte behöver slösa tid på att fylla i hela beställningsformuläret igen vid varje efterföljande köp. Genom att registrera dig sparar du tid och pengar, eftersom registrerade kunder deltar i lojalitetsprogrammet och får rabatter för tidigare köp.
En registrerad kund har efter inloggning också möjlighet att kontrollera statusen för den beställning som gjorts och historiken för de köp som gjorts. En registrerad och inloggad kund kan när som helst självständigt korrigera, komplettera eller helt radera uppgifter från NordicBedTime.com.
När du registrerar dig ber vi om:
1. ditt för- och efternamn är nödvändigt för att vi ska kunna utfärda ett försäljningsdokument senare och för att adressera leveransen;
2. adress (gata, husnummer och/eller hus- och lokalnummer, postnummer och ort) är nödvändig för att vi ska kunna adressera försändelsen senare
3. e-postadressen är nödvändig för inloggning och kommunikation i samband med användningen av NordicBedTime.com;
4. telefonnumret är nödvändigt om vissa leveransmetoder väljs (krävs av transportörer).
Uppgifterna lagras under en period på 5 år från den senaste inloggningen.
B. Lägga en beställning
När du lägger en beställning ber vi dig att förse oss med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningen, som, när det gäller registrerade och inloggade kunder, delvis tas automatiskt från de uppgifter som lämnats vid registreringen.
När du lägger en beställning ber vi dig att tillhandahålla:
1. ditt namn eller namnet på ditt företag/institution är nödvändigt för utfärdande av försäljningsdokument och adressering av försändelsen;
2. adress (gata, husnummer och/eller nummer på hus och lokaler, postnummer och stad) är nödvändig för att adressera försändelsen;
3. E-post är nödvändigt för kommunikation i samband med orderhantering;
4. ett telefonnummer är nödvändigt om vissa leveransmetoder väljs (krävs av transportörer).
Om kunden vid beställning väljer leverans till en annan adress än den som angetts vid registrering eller beställning, vänligen ange ytterligare uppgifter:
1. ditt namn eller företags-/institutionsnamn är nödvändigt för att vi ska kunna adressera leveransen;
2. adressen (gata, husnummer och/eller hus- och lokalnummer, postnummer och ort) är nödvändig för att vi ska kunna adressera försändelsen
3. telefonnumret till mottagaren av försändelsen är nödvändigt om vissa leveransmetoder väljs (krävs av transportörer).
 
Om kunden vid beställning väljer att utfärda ett försäljningsdokument för andra uppgifter än de som angetts vid registrering eller beställning, begär vi dessutom följande
1. för- och efternamn eller namnet på företaget/institutionen är nödvändigt för att utfärda försäljningskvittot;
2. adressen (gata, husnummer och/eller hus- och lokalnummer, postnummer och ort) är nödvändig för utfärdande av försäljningsbeviset;
De uppgifter som lämnas när du gör en beställning behandlas av NordicBedTime.com och följande enheter i den utsträckning som anges nedan:
1. namn, adress, telefon, e-post som anges som leveransadress vidarebefordras till fraktbolag i form av en fraktetikett/brev som samtidigt är en leveransorder beroende på vald typ av försändelse vidarebefordras till :
1. Poczta Polska SA med säte i Warszawa (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
2. Siódemka SA med säte i Warszawa (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77-06 )
3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Med säte i Kraków (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
4. UPS Polska Sp. z o.o. med säte i Warszawa (KRS: 000036680, NIP: 522-100-42-00)
5. Inpost SA med säte i Kraków (KRS: 0000536554, NIP: 679-308-76-24)
6. DHL EXPRESS POLAND Sp. z o. o. med säte i Warszawa (KRS: 0000047237, NIP: 527-002-23-91)
7. DPD POLSKA Sp. z o. o. med säte i Warszawa (KRS: 0000028368, NIP: 526-020-41-10)
8. Fedex Express Polska Sp. z o. o. med säte i Warszawa ( KRS: 0000037973, NIP: 5261005306)
9. FDM Katarzyna Pańcikiewicz Chojęcin-Parcele 63-640 Bralin Dębowa 1
10. Santander Bank Polska med säte i Warszawa (KRS: 0000008723)
11. Namn, adress och skatteregistreringsnummer (NIP) som anges som de uppgifter för vilka försäljningsdokumentet ska utfärdas överförs i form av ett försäljningsdokument till redovisningssystemet:
2.     
Om betalning sker med hjälp av ett externt betalningssystem, förblir alla uppgifter som tillhandahålls efter att ha gått till betalningsoperatörens webbplats registrerade uteslutande i betalningsoperatörens databas och är inte tillgängliga eller lagrade på något sätt av NordicBedTime.com.
NordicBedTime.com samarbetar med följande betalningsoperatörer:
1. PayU SA med säte i Poznań (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495) som är operatör för tjänsten payu.pl.
2. PayPal Sp. z o. o. med säte i Warszawa (KRS: 0000289372, NIP: 525-240-64-19), operatör av tjänsten paypal.com.
Uppgifterna ska lagras i fem år från utgången av det kalenderår som följer på det år då försäljningsdokumentet utfärdades, i enlighet med relevanta bestämmelser om lagringstid för räkenskapshandlingar.
C. Marknadsföring
Om du prenumererar på nyhetsbrevet och samtycker till att få det under registreringsprocessen eller när du gör en beställning, ber vi dig endast att ange en e-postadress till vilken kommersiell information från NordicBedTime.com kommer att skickas, vilket du kan avregistrera dig från när som helst genom att logga in på ditt konto på NordicBedTime.com eller genom att klicka på länken för avregistrering som finns i sidfoten i varje nyhetsbrev.
Din e-postadress överförs och behandlas endast i syfte att skicka e-post till:
1. Vercom Spółka Akcyjna med säte i Poznań (KRS: 0000535618, NIP: 7811765125) som är operatör av EmailLabs-tjänsten
D. Korrespondens
Om du förser oss med personuppgifter som inte är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller en rättslig förpliktelse, t.ex. i korrespondens med oss, ångerblanketter, garantiblanketter, kommer sådana uppgifter att raderas eller anonymiseras omedelbart och inte behandlas.
Vi ber dig därför att inte lämna information och personuppgifter till oss som vi inte uttryckligen har begärt och som inte är relevanta för att fullgöra avtalet eller en rättslig förpliktelse.
IV. Cookies - dina personuppgifter som samlas in automatiskt när du besöker NordicBedTime.com
Cookies (s.k. "cookies") är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i terminalutrustningen hos kunden hos NordicBedTime.com.
NordicBedTime.com använder två huvudtyper av cookies: "session"-cookies och "permanenta" cookies (ihållande cookies). "Sessionscookies" är tillfälliga filer som lagras på kundens terminalutrustning tills kunden loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). "Permanenta" cookies lagras på Kundens slututrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av Kunden.
NordicBedTime.com använder följande typer av cookies:
1. nödvändiga cookies för att möjliggöra användning av tjänster som är tillgängliga inom NordicBedTime.com; t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering;
2. säkerhetscookies, t.ex. används för att upptäcka missbruk av autentisering på NordicBedTime.com;
3. prestandacookies, som gör det möjligt att samla in information om användningen av NordicBedTime.com:s webbplatser
4. funktionscookies, som gör det möjligt för NordicBedTime.com att komma ihåg inställningar som kunden har valt och att anpassa NordicBedTime.com-gränssnittet
5. reklamcookies, som gör det möjligt att leverera reklaminnehåll som är mer anpassat till Kundens intressen.
I många fall tillåter din programvara för webbsurfning (webbläsare) att cookies lagras som standard.
Om du inte samtycker till att cookies placeras på din enhet kan du blockera dem genom att konfigurera din webbläsare i enlighet med detta. Du hittar information om hur du gör detta i hjälpfilerna i din webbläsare. Om du blockerar cookies från NordicBedTime.com kan vi tyvärr inte garantera att de fungerar korrekt.
Om du samtycker till att cookies placeras på din enhet, men vill radera dem efter att ha besökt NordicBedTime.com, kan du göra det utan risk och du hittar information om hur du gör detta i hjälpfilerna i din webbläsare.
A. NordicBedTime.com (server)
IT-systemet som används av NordicBedTime.com samlar automatiskt in data i loggar relaterade till den enhet du använder när du ansluter till NordicBedTime.com Dessa uppgifter samlas in för statistiska ändamål och avser: typ av enhet, operativsystem, typ av webbläsare, skärmupplösning, färgdjup, IP-, ISP- eller inmatningsadress för NordicBedTime.com och används endast i processen för att optimera NordicBedTime.com för att ge största möjliga användarupplevelse.
Dessa uppgifter kombineras aldrig med de uppgifter som anges i del III och används endast som material för statistisk analys och mekanismer för korrigering av systemfel.
NordicBedTime.com använder servrarna från OVH sp. z o.o. med säte i Wrocław (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) och butiksprogramvaran från NetArch Sp. z o.o. med säte i Kraków (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Dessa företag har inte direkt tillgång till personuppgifterna och behandlar dem inte på något sätt.
Uppgifterna behandlas i 24 månader efter den senaste aktiviteten.
B. NordicBedTime.com (cookies)
NordicBedTime.com använder cookie-teknik, som är textfiler som placeras på din enhet, för att NordicBedTime.com ska kunna känna igen dig och anpassa NordicBedTime.com till dina behov.
NordicBedTime.com använder cookies för att:
1. komma ihåg din inloggning (sessionen varar i 30 minuter från din senaste aktivitet, varefter cookien raderas);
2. komma ihåg innehållet i din kundvagn (sessionen varar i 30 dagar från din senaste aktivitet, varefter cookien raderas)
3. komma ihåg dina visningspreferenser på NordicBedTime.com (sessionen varar i 30 dagar från den senaste aktiviteten, varefter cookien raderas);
4. för att sammanställa statistik och visa rapporter om driften av NordicBedTime.com; (sessionen varar i 30 dagar från den senaste aktiviteten, varefter cookien raderas);
5. för att anpassa utseendet på NordicBedTime.com genom att visa produkter som butikens algoritm indikerar är av intresse för dig baserat på de produkter du har köpt, lagt i din korg, sökt efter i butiken, samt deras författare, tillverkare, kategori - med ett ord, produkter som liknar, men aldrig kopplade direkt till dina personuppgifter. (Sessionen varar i 30 dagar från den senaste aktiviteten, varefter cookien raderas);
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics använder tekniken med cookies, som är textfiler som placeras på din enhet, för att göra det möjligt för NordicBedTime.com att analysera trafikkällorna och hur besökarna använder den.
Google samlar in de uppgifter som erhålls från placeringen av cookies på din enhet på sina servrar och använder denna information för att skapa rapporter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till trafik och internetanvändning.
Google kan också överföra denna information till tredje part om det är skyldigt att göra det enligt lag eller om dessa parter behandlar sådan information på uppdrag av Google.
Dessa uppgifter kombineras aldrig med de uppgifter som anges i del III och används endast som material för statistisk analys och mekanismer för korrigering av systemfel.
Uppgifterna behandlas under 12 månader efter den senaste aktiviteten, varefter cookien raderas.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords använder cookie-teknik, dvs. textfiler som placeras på din enhet, för att göra det möjligt för NordicBedTime.com att utvärdera korrektheten och effektiviteten i sina annonseringsaktiviteter med hjälp av AdWords-nätverket.
Google samlar in de uppgifter som erhålls från placeringen av cookies på din enhet på sina servrar och använder denna information för att sammanställa rapporter och tillhandahålla andra tjänster som rör trafik och internetanvändning.
Google kan också överföra denna information till tredje part om det är skyldigt att göra det enligt lag eller i händelse av att dessa parter behandlar sådan information för Googles räkning.
Dessa uppgifter kombineras aldrig med de uppgifter som anges i del III och används endast som material för statistisk analys och mekanismer för korrigering av systemfel.
Uppgifterna behandlas under 12 månader efter den senaste aktiviteten, varefter cookien raderas.
E. Cookies från partners servrar
NordicBedTime.com använder skript och programvarukomponenter som tillhandahålls av och finns på servrarna hos sina affärspartners. Sådana cookies kan innehålla uppgifter som är nödvändiga för att partnern ska kunna utföra den tjänst som tillhandahålls NordicBedTime.com eller innehålla andra uppgifter än de som nämns i integritetspolicyn.
NordicBedTime.com väljer sina affärspartners mycket noggrant, men ansvarar inte för deras cookiepolicyer. Vi rekommenderar därför att du själv kontrollerar var och en av våra partners och själv bestämmer om du vill acceptera deras cookies.
NordicBedTime.com använder skript från följande partners:
1. Google Inc. baserat i Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. baserat i Menlo Park (CA, USA)
3. Pinterest - Cold Brew Labs, Inc. (CA, USA) 
V. NordicBedTime.com:s samarbetspartners integritetspolicy NordicBedTime.com väljer sina samarbetspartners mycket noggrant och kontrollerar lika noggrant att länkar till andra webbplatser finns med på NordicBedTime.com. NordicBedTime.com är dock inte ansvarig för standard- och sekretesspolicyer för ägare, operatörer eller administratörer av dessa webbplatser. Vi rekommenderar därför att du själv kontrollerar var och en av våra partners och själv bestämmer om du vill anförtro dem dina personuppgifter.
Google - https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
VI. Överföring av dina personuppgifter
I specifika situationer där tillämplig lag kräver att personuppgiftsansvarig kommunicerar de insamlade uppgifterna till statliga myndigheter, kommer NordicBedTime.com att tillhandahålla sådana uppgifter.
Med undantag för dessa situationer kommer dina personuppgifter, i den utsträckning som tillåts enligt lag på grundval av separata anförtroendeavtal, att överföras till specifika enheter uteslutande och i samband med nödvändigheten att uppfylla en avtalsenlig eller rättslig skyldighet för personuppgiftsadministratören. De kategorier av enheter till vilka uppgifter kan överföras omfattar: reklambyråer, banker, redovisnings- och bokföringsbyråer, IT-tjänsteleverantörer, kurirföretag, logistikföretag, betalningsinstitut, transportörer.
Vid en sådan överföring ska personuppgiftsadministratören ingå relevanta uppdragsavtal med dessa enheter, som garanterar högsta skyddsnivå och upprätthållande av sekretess och säkerhet för personuppgifter, samt att de endast används för att fullgöra personuppgiftsadministratörens avtalsenliga eller rättsliga förpliktelser.
VII. Ändring av NordicBedTime.com:s integritetspolicy
NordicBedTime.com förbehåller sig rätten att ändra sin integritetspolicy om det krävs enligt tillämplig lag, om de tekniska förutsättningarna för driften av NordicBedTime.com ändras eller om ändringen innebär att en högre standard än den miniminivå som krävs enligt lag införs.
NordicBedTime.com kommer att meddela NordicBedTime.com om en sådan ändring via e-post (till den e-post som anges vid registreringen).
Den aktuella texten i integritetspolicyn kommer alltid att finnas på
https:// NordicBedTime.com /policy-privacy-pm-17.html.
VIII. Dina rättigheter
I enlighet med tillämplig lagstiftning i förhållande till dina personuppgifter har du rätt att
1. att vägra eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
2. invända mot behandlingen av dina personuppgifter
3. tillgång till dina personuppgifter
4. rättelse eller radering av personuppgifter
5. portabilitet av personuppgifter;
6. återkalla samtycke till behandling av personuppgifter
7. lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, dvs. ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.
 
Dessa rättigheter är inte överlåtbara och kan inte begränsas. Vi står alltid till tjänst med hjälp och information, och du kan själv utöva vissa av de rättigheter som nämns ovan.
IX. Kontakt
NordicBedTime.com kontaktar dig via den e-postadress som du har angett och endast i speciella situationer använder vi det telefonnummer som du har angett.
Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy och säkerheten för din personliga information, uppmuntrar vi dig att kontakta oss via e-post på hello@NordicBedTime.com.
Om du vill uppdatera eller radera din personliga information, såvida du inte kan eller vill göra det själv, vänligen skicka e-post till hello@NordicBedTime.com.
Du kan också korrespondera med oss om ovanstående frågor på:
NordicBedTime.com 
Dworcowa 53a/7
42-620 Nakło Śląskie
NIP 645 257 72 21
 


Gå till startsidan
Genom att använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies. Mer information finns i vår Cookiepolicy.
Visa inte detta meddelande igen